Peaceful Change initiative je nezavisna nevladina organizacija koja pomaže društvima da sprovedu značajne promene na nenasilan način koji gradi mehanizme i odnose koji omogućavaju dugotrajni mir.

Promene u društvima se događaju svakog dana i kao takve podrazumevaju različite interese, aspiracije, perspektive u odnosu na to šta je “ispravni” ili “najbolji” način da se društvo organizuje a resursi podele. Stoga, promena, gotovo neminovno, dovodi do konflikta. Do konflikta dolazi kada ljudi imaju, ili misle da imaju različita mišljenja, interese i potrebe. Međutim, društva ponekad nemaju dovoljno jake mehanizme i odnose za rešavanje konflikta na načine koji mogu da zadovolje različite zajednice. Neadekvatni proces upravljanja promenama u društvu može dovesti do toga da ljudi odustanu od mirnih načina u ostvarivanju svojih ciljeva i da se stoga odluče za nasilje.

Rad organizacije Peaceful Change initiative smanjuje nasilje i omogućava zajednicama I društvima da budu u konfliktu sa drugima na načine koji čuvaju i ojačavaju odnose i promovišu razvoj.

Misija

Peaceful Change initiative radi na suzbijanju ciklusa nasilnih sukoba i gradi mehanizme i odnose koji omogućavaju dugotrajni mir

Vizija

Svet u kom društva koja prolaze kroz velike promene rukovode konfliktom bez nasilja kroz inkluziju, dijalog i saradnju

Naše vrednosti

Naš rad pravi istinsku razliku u životima ljudi i zajednica koje su pogođene nasilnim konfliktima. Sa zajednicama, partnerima, nacionalnim institucijama i donatorima radimo u skladu sa sledećim vrednostima

Integritet: Naš rad je pre svega baziran na detaljnim analizama za koje smatramo da imamo ekspertizu i kapacitet. Komuniciramo otvoreno o našem radu i kako trošimo novac kako bismo bili odgovorni prema svim našim partnerima

Održivost: Radimo u svim fazama konflikta. Na vrhuncu nasilja nalazimo načine da radimo na konfliktno-osetljiv način (conflict sensitivity way) koji se bavi akterima nesigurnosti i konflikta, i doprinosi stvaranju sredine u kojima će se zajednica osećati bezbednije. Partnerstva jačaju našu održivost.

Saosećanje: Verujemo u važnost slušanja, pokušavanja razumevanja i načina mišljenja druge strane kao i u uključivanje u različite poglede i tumačenja čak i ako se ne slažemo sa njima. Poštujemo dignitet svake osobe i potencijal koje one imaju u transformaciji konflikta.

Inkluzivnost: Radimo nezavisno i nepristrasno kako bismo relevantne zainteresovane strane spojili i kako bismo razvili bolje mehanizme upravljanja konfliktom. Naš način rada uključuje teško dostupne aktere u proces izgradnje mira.

Inovacija: Radimo i istovremeno učimo i poboljšavamo naše metodologije i razvijamo kreativne pristupe u izgradnji mira. Delimo naša saznanja u nadi da će ona pomoći drugima u promociji mirnih promena i kako bismo stavili na raspolaganje platformu koja će poslužiti za realizaciju ideja svih onih koji se bave izgradnjom mira.