Kontekst

Radimo u Evropi sa fokusom na Ukrajinu, Južni Kavkaz i Zapadni Balkan i pokušavamo da izgradimo nove kanale i pristupe koji omogućavaju ljudima koji žive u podeljenim društvima da izgrade poverenje jedni u druge i u institucije, u onim državama koje se suočavaju sa izazovima dugotrajnog konflikta.

Obični građani osećaju dugotrajni konflikt kroz:

Velike nedostatke u percepciji koji su prisutni na obe strane u konfliktu čime se zatvara prostor za otvoreni dijalog i zajedničko razumevanje;

  • Odvajanje zajednica uz vojno prisustvo što smanjuje osećaj bezbednosti, mogućnost susretanja ljudi, putovanja i zaštite njihove imovine;
  • Veliki broj žrtava nasilnih konflikata uključujući interno raseljena lica, izbeglice, porodice žrtava rata, veterane od kojih većina nije u potpunosti integrisana u društvo ili nije dobila dovoljnu podršku ili nadoknadu;
  • Široko rasprostranjeno osećanje individualne nemoći kao posledice takmičenja velikih sila u regionu što doprinosi distanciranju građana od učešća u političkom životu.

Kakav je naš odgovor na lokalnom nivou

Izgrađujemo kapacitete vlada i civilnog društva na nivou zajednice kako bismo identifikovali nosioce konflikta i bavili se konfliktom na miran način

Kakav je naš odgovor na nacionalnom nivou

U dijalog uključujemo donosioce odluka u vezi sa pitanjima konflikta deleći međunarodno iskustvo o tome kako se upravlja konfliktom u različitim fazama njegove eskalacije 

Kakav je naš odgovor na međunarodnom nivou

  • Zagovaramo pristupe osetljive na sukobe i izgradnju mira koji će biti integrisani  u delovanje međunarodnih aktera
  • Delimo znanje utemeljeno na dokazima koje može da utiče na kreiranje međunarodnih pristupa regionu
Photo by Aleksandar Vasović