Ініціатива за Мирні Зміни (The Peaceful Change initiative) – це незалежна неурядова організація, що працює допомагаючи суспільствам керувати широкими змінами в ненасильницький спосіб створюючи механізми та стосунки для підтримки довготривалого миру.

Зміни в суспільстві відбуваються щодня. Вони зачіпають різноманітні інтереси, очікування, перспективи стосовно того, що є «правильним» чи «кращим» і як слід організувати суспільство так, щоб ефективно розподіляти ресурси між його членами. Разом з тим, зміни можуть призводити і до конфліктів. Конфлікт виникає тоді, коли люди мають чи думають, що мають різні або суперечливі позиції, інтереси та потреби. На жаль, суспільства не завжди ефективно продукують механізми та відносини для вирішення конфліктів таким чином, щоб їх сприймали та підтримували різні групи населення. Неадекватне управління змінами призводить до того, що люди можуть нехтувати мирними способами досягнення домовленостей та вдаватися, наприклад, до насильства.

Робота Ініціативи за Мирні Зміни зменшує прояви насильства та надає допомагає створити можливості для відновлення та зміцнення стосунків і подальшого розвитку у суспільствах та спільнотах, що знаходяться у фазі конфлікту..

Місія

Ініціатива за Мирні Зміни працює заради того, щоб розірвати замкнуте коло насильницького конфлікту та побудувати розбудувати механізми і стосунки, які потрібні для підтримки довготривалого миру

Візія

Світ, де суспільства, які переживають масштабні зміни, долають конфлікти без насильства через інклюзію, діалог та співпрацю.

Наші цінності

Наша робота має приносити реальні зміни в життя людей та спільнот, що постраждали від насильницького конфлікту. У роботі із соціальними групами, партнерами, національними інституціями та донорами ми працюємо,  дотримуючись таких цінностей:

Інтеграція: Ми беремось лише за ту роботу, де володіємо глибинним аналізом та відчуваємо експертизу і можливості принести відповідні зміни. Ми відкрито комунікуємо про нашу роботу та витрати, щоб бути відповідальними перед усіма нашими партнерами.

Стійкість: Ми працюємо на всіх стадіях конфлікту. Навіть за умови насильства ми знаходимо шляхи для роботи в чутливій манері, щоб подолати фактор небезпеки та допомагати спільнотам ставати більш безпечними. Партнерство підсилює нашу стійкість.

Співчуття: Ми, що дуже важливо вміти слухати намагаючись зрозуміти іншого та побачити світ з його/її перспективи, а також врахувати інші погляди, навіть якщо ми з ними не погоджуємось. Ми поважаємо гідність кожної людини та її потенціал у трансформації конфлікту.

Інклюзивність: Ми працюємо незалежно та нейтрально, залучаючи якомога ширше коло відповідних стейкхолдерів та розвиваючи кращі механізми для управління конфлікту. В нашій роботі ми намагаємося залучити навіть важкодоступних учасників у діалог на тему розбудови миру.

Інновація: Ми працюємо, навчаючись та постійно вдосконалюючи наші методи та підходи в розбудові миру. Ми ділимось нашими знахідками, сподіваючись допомогти іншим поширювати мирні зміни та створювати платформи для миротворців де вони могли б реалізувати свої ідеї.