Контекст

Ми працюємо в Європі, з фокусом на Україні, Південному Кавказі та Західних Балканах, шукаючи нові канали та точки входу, що дозволять людям із розділених спільнот встановити довіру один до одного та до інституцій, зокрема в тих країнах, що долають виклики тривалих протистоянь.

Пересічні громадяни переживають наслідки конфлікту через:

Прогалини у сприйнятті різних сторін конфлікту, закриття просторів для відкритих обговорень та побудови спільного порозуміння; 

  • Сепарація громад через мілітаризовані лінії розмежування, що створює відчуття небезпеки та зменшує можливості зустрічатись, подорожувати та захищати свої домівки;
  • Високі показники жертв насильницького конфлікту, включаючи ВПО, біженців, родини жертв війни та ветеранів, більшість з яких не до кінця інтегровані у суспільство або не отримали підтримки;
  • Всеохопне відчуття особистої неспроможності як наслідок силового протистояння в регіоні, що сприяє дистанціюванню громадян від політичної участі.

Як ми відповідаємо на виклики на локальному рівні

Розбудова навичок місцевої влади та локального громадянського суспільства, які допомагають визначати драйвери конфлікту та знаходити способи вирішувати конфлікти у мирний спосіб.

Як ми відповідаємо на національному рівні

Залучення людей, що приймають рішення, задля участі в діалозі щодо проблем, які стосуються конфлікту, разом з залученням міжнародного досвіду з управління конфліктом на різних стадіях його розвитку. 

Як ми відповідаємо на міжнародному рівні

  • Адвокація підходів конфліктної чутливості та розбудови миру, які варто інтегрувати в програми міжнародних гравців
  • Ми ділимось власним досвідом, заснованим на фактажі, заради ефективнішої розробки  міжнародних програм інтервенції в різні регіони