Թեմա: Զինված խմբեր

Երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում որոշումների կայացման և խաղաղաշինության գործընթացներին

Հայաստան

Երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում որոշումների կայացման եւ խաղաղաշինության գործընթացներին:

Հետազոտությունն իրականացվել է 2019թ-ին՝ բացահայտելու երիտասարդների մասնակցության դերը որոշումների կայացման եւ խաղաղաշինության գործում։  Կարդալ ավելին