Ուսումնական ձեռնարկ երիտասարդների մասնակցության և խաղաղարարության թեմայով

Ձեռնարկը մշակվել է «Խթանելով երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացման և խաղաղության ոլորտներում» ծրագրի շրջանակում՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2250 բանաձևի հիման վրա։ Ձեռնարկը բաղկացած է մի քանի մոդուլներից.

  • Խաղաղություն, խաղաղության կառուցում և կոնֆլիկտների փոխակերպում,
  • Հաղորդակցության հմտություններ և ոչ բռնի երկխոսություն,
  • Մասնակցություն որոշումների կայացման և խաղաղության կառուցման գործընթացներում։