„ინიციატივა მშვიდობიანი ცვლილებებისთვს“ ეხმარება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში  მცხოვრებ დაუცველ თემებს, გაუმკლავდნენ კოვიდ-19-ის პანდემიის შედეგებს