„ინიციატივა მშვიდობიანი ცვლილებებისთვს“ ეხმარება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ დაუცველ თემებს, გაუმკლავდნენ კოვიდ-19-ის პანდემიის შედეგებს

კოვიდ-19-ის შედეგად კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა ის პრობლემები, რომლებთანაც გამკლავება უწევთ დაუცველ თემებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოში, თემებმა, რომლებიც ურბანული ცენტრებდან მოშორებით ცხოვრობენ, მოძებნეს გზა საკუთარი ძალებით გამკლავებოდნენ ამ პრობლემებს, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში კიდევ უფრო მწვავეა, მაგალითად, კონფლიქტით დაზარალებული თემების შემთხვევაში. პადემიის შედეგების შესამსუბუქებლად მიღებული ზომებიც მძიმე ტვირთად აწევს ოჯახებს და სასისოცხლო ძალას აცლის ადგილზე არსებულ გამკლავების მექანიზმებს. მაგალითად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის შეზღუდვამ შედეგად პირველადი მოხმარების ნივთებისა და სურსათის ნაკლებობა გამოიწვია. გარდა ამისა, წყლის დეფიციტის გამო, გაძნელდა ჰიგიენური სტანდარტების დაცვა ხოლო, გადაწვყეტილებების მიმღებებსა და მოსახლეობას შორის არსებული მანძილის გამო, მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მექანიზმების ეფექტიანობა. „ინიციატივა მშვიდობიანი ცვლილეებისთვის“ პარტნიორ ორგანიზაცებთან ერთად ეხმარება ადმინისტრაციული ცენტრებიდან მოშორებით მდებარე სათემო სკოლებს გაუმკლავდნენ გამოწვევებს, უკეთ მოემზადნონ კოვიდ-19-ის პანდემიასთან გასამკლავებლად და მობილიზდნენ ადგილობრივი პრობლემების დასაძლევად.