ÇMIMI PËR MEDIA – Kosovë dhe Serbi //Thirrje për aplikim

PCi fton gazetarë, kryeredaktorë, përfaqësues të mediave dhe të të tjerë të fushës që të ndajne me ne storjet e tyre për bashkëjetesën multietnike në Kosovë dhe Serbi. Ideja për krijimin e këtij Çmim e ka zanafillën në Dialogun Konsultativ të Mediave, i cili është pjesë thelbësore e programit për Ballkan të PCi.

Thirrja për aplikim është e hapur deri në mesin e muajit gusht dhe aplikimet tuaja do të vlerësohen nga një juri profesionale e cila do të përzgjedh storjen fituese dhe medien përkatëse.

Për informata të hollësishme se si të aplikoni, ju lutem referojuni Termave të Referencave, të cilat janë të qasshme në tri gjuhë përmes linqeve më poshtë (gjuhë angleze, serbe dhe shqipe).

Të drejtë aplikimi për Çmimpër Media kanë personat/mediumet storjet e të cilëve janë publikuar gjatë periudhës 15 gusht 2020 deri 15 gusht 2021. Afati i fundit për aplikim është me 16 gusht 2021 nëpërmes këtij linku: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.