PCi ka programe në Afrikën e Veriut, Evropë dhe rajonin e Kaukazit të Jugut. Ne gjithashtu kemi përvojë të gjerë të punës në Lindjen e Mesme. Informatat dhe analizat më të fundit nga PCi – Kosovë dhe Serbi – mund t’i gjeni këtu.

Billboard south serbia case study

Rast studimor: shtetësia, integrimi dhe regjistrimi i popullsisë në Serbinë jugore

Në këtë rast studimor analizohet mbështetja e dhënë nga Peaceful Change initiative -PCi (Nisma për ndryshim paqësor) për një aleancë të organizatave lokale në jug të Serbisë, e cila kreu një Iniciativë që kishte për synim rritjen e pjesëmarrjes së Lexo më shumë...

Analiza e bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër trafikimit njerëzor dhe dhunës në bazë gjinore me

PCi prezanton një dokument politikash rreth bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës me bazë gjinore. Lexo më shumë...

Hulumtim rreth pozitës së komunitetit serb në veri të Kosovës dhe komunitetit shqiptar në jug të Serbisë

Iniciativa për Ndryshime Paqësore prezanton një hulumtim i realizuar si pjesë e projektit “Nga sfidat e përbashkëta në zgjidhjet e përbashkëta” rreth pozitës së komunitetit serb. Lexo më shumë...
Two media professionals talking

Partneritetet me pikësynim: mediat në Kosovë dhe në Serbi

Një seri e Dialogjeve Konsultative të Mediave (DKM) të thirrura nga Iniciativa për Ndryshim Paqësor (PCi) gjatë dy viteve të kaluara, kanë identifikuar disa fusha të nevojave të përbashkëta në hapësirat mediatike të Kosovës dhe të Serbisë. Lexo më shumë...
Cover image women in media report

Gratë në Media: Kosovë dhe Serbi

Këto raporte prezantojnë gjetjet nga hulumtimet të cilat kanë analizuar pozitën e grave në media dhe pabarazitë në redaksitë në Serbi dhe Kosovë. Lexo më shumë...

Përmirësimi i qasjes në informacionet për shëndetin mendor në Kosovë

PCi së bashku me partnerët është duke punuar, ndër të tjera, për të siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë të kenë qasje më të mirë në informacionetpër COVID-19. Qëllimi i projektit ALVED (Fuqizimi i Zërave Vendorë për Zhvillim Lexo më shumë...

Adresimi i situatës pandemike – Dëgjimi i Zërave të Vendit

PCi punon për të fuqizuar zërat vendorë, e veçanërisht zërat e grupeve të margjinalizuara, në mbështetje të zhvillimit të barabartë. Ne po punojmë me partnerët tanë, Aktiv, Civic Initiatives and Peer Educators Network – PEN për të siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi Lexo më shumë...