Përzgjidhen fituesit e granteve të vogla në kuadër të projektit tonë për Kosovë/Serbi

Organizata jonë partnere “People in Need” (PIN) në projektit tonë për Kosovë/Serbi ka krijuar një skemë të granteve të vogla për të mbështetur iniciativa të nivelit lokal, të bazuar në komunitet, me qëllim për të ndihmuar ballafaqimin me Covid-19 brenda shoqërisë, duke tejkaluar ndarjet etnike.

U pranuan më shumë se 100 aplikime, nga të cilat 12 organizata u përzgjodhën për mbështetje. Ato janë:

 1. Centar za aktivizam Vranje //Vranje & Bujanovac
 2. Centar za ravnomerni regionalni razvoj– CenTriR & Ruža Lebane //Lebane
 3. Education Code & Ana Morava //Gjilan/Gnjilane & Lipjan/Lipljan
 4. Primo la toleranza //Štrpce/Shtërpcë
 5. Qendra e Kujdesit Ditor “PEMA” //Gjilan/Gnjilane
 6. Qendra për jetë të pavarur //Peja/Peć
 7. Shoqata Beyond //Bujanovac
 8. Udruženje građanja Odbor za ljudska prava Vranje //Vranje & Bujanovac
 9. Udruženje Roditelja “Podrži me”, Sever //Leposavić/Leposaviq
 10. Udruženje Romkinja Bujanovac //Bujanovac
 11. YMCA Movement – Peja branch //Peja/Peć
 12. Youth Association for Human Rights //Lipjan/Lipljan

Në kuadër të projektit tonë për Kosovë/Sërbi, partneri ynë PIN do të hap së shpejti skema të ngjashme të granteve të vogla, duke ofruar më shumë mundësi për mbështetje, veçanërisht për ata që janë në një pozitë më të cenueshme në shoqëri.