PCi me partnerë punon për rritjen e angazhimit qytetar të pakicave etnike

PCi po punon në një partneritet në Kosovë dhe Serbi me organizatat People in Need, Gradjanske Inicijative, Peer Educators Network dhe Aktiv, në një projekt të ri dy-vjeçar “Fuqizimi i Zërave Vendorë për Zhvillim të Barabartë”, i njohur si projekti ALVED, i cili financohet nga Fondi Qeveritar i Britanisë së Madhe për Konflikt, Siguri dhe Stabilitetit (CSSF). Ky projekt punon me pakicat etnike në Kosovë dhe Serbi dhe synon përkrahjen e tyre duke ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit të këtyre komuniteteve për të drejtat e tyre, duke angazhuar autoritetet e tyre komunale, si dhe duke zhvilluar qasje të reja për partneritet në angazhimin e komunitetit dhe ofrimin e shërbimeve komunale.