«Խաղաղ փոփոխություններ նախաձեռնությունը» ծրագրեր է իրականացնում Հյուսիսային Աֆրիկայում, Եվրոպայում և Հարավային Կովկասում։ Մենք նաև աշխատանքի մեծ փորձ ունենք Մերձավոր Արևելքում։ Հայաստանում մեր գործունեության վերլուծական նյութերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը և խաղաղարությանը Հայաստանում

ԽՓՆ-ն, ԴԵՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացրել են ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2250 բանաձևի վրա հիմնված երիտասարդական ծրագիր, որի մասին պատրաստվել է հակիրճ տեսանյութ. Կարդալ ավելին

Ուսումնական ձեռնարկ երիտասարդների մասնակցության և խաղաղարարության թեմայով

Ձեռնարկը մշակվել է «Խթանելով երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացման և խաղաղության ոլորտներում» ծրագրի շրջանակում՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2250 բանաձևի հիման վրա։ Ձեռնարկը բաղկացած է մի քանի մոդուլներից. Խաղաղություն, խաղաղության կառուցում և կոնֆլիկտների փոխակերպում,Հաղորդակցության հմտություններ և ոչ բռնի երկխոսություն,Մասնակցություն որոշումների կայացման և Կարդալ ավելին

Երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում որոշումների կայացման և խաղաղաշինության գործընթացներին

Հայաստան Երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում որոշումների կայացման եւ խաղաղաշինության գործընթացներին: Հետազոտությունն իրականացվել է 2019թ-ին՝ բացահայտելու երիտասարդների մասնակցության դերը որոշումների կայացման եւ խաղաղաշինության գործում։  Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին