Naša partnerska organizacija, People in Need (PiN), najavila je seriju manjih grantova za lokalne zajednice u Srbiji i na Kosovu

Partnerska organizacija PCi na ALVED projektu je raspisala konkurs za manje grantove koji imaju za cilj da podrže lokalne inicijative koje bi pomogle u suočavanju sa posledicama Kovid19 pandemije na lokalne zajednice a koje istovremeno prevazilaze nacionalne podele.

Sve detalje o ovim grantovima možete naći preko sledećih vebsajt linkova

People in Need Kosovo
People in Need Serbia
People in Need Kosovo Facebook
People in Need Serbia Facebook

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2021. godine.