Srbija-Kosovo: Lokalni glasovi za razvoj

Naše aktivnosti su usmerene na jačanje lokalnih glasova, sa posebnim osvrtom na marginalizovane grupe, kako bismo podržali ujednačeni razvoj. Sa našim partnerima radimo na tome da:

  • Obezbedimo nevećinskim zajednicama u Srbiji i na Kosovu da budu svesnije i sposobnije da zagovaraju prava koja imaju u svojim opštinama
  • Ojačamo participativne pristupe pružanja usluga na lokalnom nivou kako bi se osigurala inkluzivnost i partnerstvo između civilnog društva i opština u Srbiji i na Kosovu
  • Spojimo tradicionalne i savremene medijske partnere u Srbiji i na Kosovu kako bi se sučelili sa narativima koji kreiraju konflikt i kako bismo poslali pozitivne poruke mira
  • Omogućimo saradnju uglednih ljudi iz Srbije i sa Kosova kako bi se stvorili strateški pristupi građenju tolerancije i suprotstavljanju podela

Naš pristup pokušava da osigura da građani u Srbiji i na Kosovu budu svesniji i da izgrade empatiju prema perspektivi drugoga, da igraju aktivnu ulogu u društvu i slave različitost.