Teme: Mladi, mir i bezbednost

Perspektive mladih o miru u Srbiji

Organizacije civilnog društva iz Srbije, potpisale su zajedničku izjavu kojom pozivaju organe vlasti i medjunarodnu zajednicu da preduzmu korake kako bi se osiguralo veće učešće mladih u procesu donošenja odluka i izgradnji mira u skladu sa principima rezolucije 2250 Ujedinjenih nacija „Mladi, mir i bezbednost“.

Izjava se takodje osvrće na desetogodišnjicu Plana od sedam tačaka za integraciju Albanaca i naglašava važnost uključivanja perspektive mladih kako bi se ispunile obaveze iz plana.

Izjavu u celosti prenosimo ispod:

Angažovanje mladih na jugu Srbije

Mi, dole potpisani, pozivamo da se preduzmu veći koraci da se obezbedi učešće mladih u procesu odlučivanja i izgradnje mira na jugu Srbije, u skladu sa duhom i principima Rezolucije 2250 Saveta bezbednosti UN o mladima, miru i bezbednosti.

Demografska kriza koja utiče na zajednice širom Srbije i Zapadnog Balkana je pre svega pitanje mladih; onih koji se odlučuju da napuste svoje domove jer ne vide nikakvu održivu budućnost. Da bi razumeli uzroke – i potencijalna rešenja – ovog problema, moramo saslušati mlade.

Deset godina od Plana od sedam tačaka koji se odnosi na albansku zajednicu na jugu Srbije, čvrsto verujemo da je vreme da uključimo glasove mladih, kako bi se obezbedilo ispunjavanje obaveza koje su njim preuzete. Neuspeh u rešavanju pitanja vezanih za integraciju podjednako pogađa sve zajednice.

Mnoge oblasti obuhvaćene planom utiču na mlade ljude, posebno one koje se odnose na ekonomski oporavak; obrazovanje, kulturu i medije; i mere bezbednosti i izgradnju poverenja.

Iako pozdravljamo nedavne napore da se plan i njegova primena podmlade, smatramo da se napredak može ubrzati samo ako saslušamo gledišta i viziju mladih ljudi, u vezi sa rešavanjem otvorenih pitanja na jugu Srbije.

Što se tiče privrede, kao primer visoke stope nezaposlenosti mladih nastavljaju da primoravaju ljude da traže mogućnosti za zapošljavanje drugde; ovo je problem koji je dodatno usložnjen odsustvom napretka u priznavanju diploma. Svaki plan za revitalizaciju privrede juga Srbije mora u svom središtu imati mlade ljude.

Energija i kreativnost svojstvena mladima znači da oni predstavljaju nezaobilazni element svakog napretka u oblastima obrazovanja, kulture i medija. Jezik ostaje ključna prepreka za integraciju, a mi ćemo nastojati da radimo, kroz strukture formalnog i neformalnog obrazovanja, na pronalaženju održivih rešenja.

Iskustva ovde i drugde pokazuju da mladi ljudi imaju potrebnu hrabrost i smelost da se uhvate u koštac sa nasleđem iz prošlosti i izgrade samopouzdanje za dobrobit budućnosti. Time što se suprotstavljamo govoru mržnje i retorici koja stvara podele, zapravo iznosimo svoju posvećenost smanjenju tenzija, gde god da izbiju na površinu, i osporavanju načina na koji različite zajednice govore jedna o drugoj. Sportom, umetnošću, kulturom ili drugim sredstvima, istražićemo načine da okupimo mlade ljude iz različitih zajednica. Već ima pregršt pozitivnih primera koje ćemo proslaviti i podeliti.

Pošto Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa sada već ima svoje novo rukovodstvo, verujemo da je ovo važan trenutak da prigrlimo nove pristupe u rešavanju izazova sa kojima se suočavaju sve zajednice na jugu Srbije.

Takođe pozdravljamo novoformirani Nacionalni savet Albanaca (NSA) i nadamo se da će njegov mandat biti iskorišćen za eksplicitno unapređenje interesa mladih na jugu Srbije; ne samo u vezi sa Planom od sedam tačaka, već i na polju kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Pozivamo sve političke aktere da se konstruktivno angažuju sa NSA-om i njegovim rukovodstvom.

Na kraju, pozivamo međunarodnu zajednicu, posebno Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), da se aktivno konsultuje sa mladim aktivistima i civilnim društvom koje zastupa mlade, kako bi osigurala da se njihove potrebe i zabrinutosti uključe u rasprave o jugu Srbije.

Predugo se govori o mladim ljudima na jugu Srbije, ali se sa njima retko razgovara. Znamo iz prve ruke sa kakvim se izazovima mladi ljudi suočavaju i spremni smo da predložimo rešenja koja će osigurati da se što veći broj njih odluči da ostane na jugu Srbije i tu izgradi dom, pun života, za sebe i svoje porodice.

 1. Urduženje mladih “Naš svet, naša pravila”
 2. Udruženje “Livrit”
 3. Udruženje “Beyond”
 4. Udruženje “Budi aktivan 16”
 5. Građanske inicijative
 6. Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija
 7. Udruženje “Erudita”
 8. Hanapress.net
 9. Udruženje Romkinja Bujanovac
 10. Udruženje “The Future”
 11. Omladinski centar za promene
 12. Info Wiki
 13. Agreenment
 14. Qendra B