NOVA MEDIJSKA NAGRADA NA KOSOVU I U SRBIJI//OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE

PCi poziva sve novinare/ke, urednike/ce, predstavnike/ce medija i druge da podele sa name svoje članke, reportaže, price koje govore o multietničkoj koegzistenciji na Kosovu i u Srbiji. Ideja je potekla od Konsultativnog medijskog dijaloga koji je intergralni deo PCi programa na Balkanu.

Konkurs za medijske nagrade će biti otvoren do sredine avgusta a profesionalni žiri će izabrati pojedinačne pobednike/ce kao i nagrađeni medij.

Za detaljne informacije o konkursu i kako da se prijavite, pogledajte uslove koje možete naći na engleskom, albanskom i srpskom jeziku preko sledećih linkova:

Na konkurs mogu biti prijavljeni medijski sadržaji objavljeni između 15. avgusta 2020. i 15. avgusta 2021. Poslednji dan za prijavljivanje je 16. avgust 2021 preko ovog linka: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.