PCi izražava solidarnost sa ukrajinskim graditeljima mira

Zgranuti smo narušavanjem mira i teritorijalnog integriteta u Ukrajini i besmislenog razaranja i gubitaka života koje je donela neopravdana vojna akcija Vlade Ruske Federacije. Apelujemo na hitan prekid napada na Ukrajinu i na zaštitu civila. Veoma smo zabrinuti da će rat dovesti do dugotrajnog nerešivog sukoba sa velikim štetnim posledicama po živote ljudi i životnu sredinu i izražavamo solidarnost sa graditeljima mira i akterima građanskog društva u svim delovima Ukrajine koji hrabro rade na održavanju društvene strukture svojih zajednica i podržavaju načela zajedničke humanosti.

Od 2016.godine, neposredni smo svedoci hrabrog rada graditelja mira koji su činili herojske pokušaje da prevaziđu podele nastale od 2014. i njihovu strpljivost posvećenosti miru. Sadašnja vojna akcija deluje direktno protiv izjavljene namere ruskog rukovodstva da uspostavi bratske odnose sa svojim susedom i razvije viziju neodvojive bezbednosti u Evropi.

Sadašnja vojna akcija nije samo izvan međunarodnog prava, već čvrsto verujemo da je suštinski protiv interesa Ruske Federacije, stalnog člana Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa posebnom odgovornošću za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti i glavnog aktera i korisnika sadašnjeg sistema međunarodne bezbednosti.

Saosećamo sa upućenim pozivima naših prijatelja i partnera u Ukrajini za međunarodnu pomoć, koordinisanu akciju za okončanje nasilja i pomoć narodu Ukrajine i pozivamo međunarodne prijatelje i saveznike da pruže svu diplomatsku i humanitarnu pomoć.