PCi radi sa partnerima na snažnijem uključivanju nevećinskih etničkih zajednica

Peaceful Change initiative radi na Kosovu i u Srbiji u partnerstvu sa People in need, Građanskim inicijativama, Peer Educators Network i Aktivom na novom projektu u trajanju od dve godine Jačanje lokalnih glasova za održivi razvoj (Amplifying Local Voices for Equitable Development) koji finansira Fond za konflikte, stabilnost i bezbednost Vlade Velike Britanije (Conflict, Stability and Security Fund of the United Kingdom). Projekat sarađuje sa nacionalnim manjinama na Kosovu i u Srbiji kako bi osnažila njihovu svest o pravima i angažovanjima i kako bi se opštinske vlasti uključile i razvile nove pristupe u partnerstvu koji se tiču uključivanja zajednice i samog pružanja usluga.