Sa sporazuma na mir

Organizacije građanskog društva sa Kosova i iz Srbije zajedno naglašavaju značaj izgradnje dobre volje i poverenja kako bi politički sporazumi pustili koren i bili na dobrobit društva.

Takozvani status kvo vodi zajednice put sukoba, produbljujući podele i ukorenjujući patnju. Ljudi ne znaju gde stoje, niti šta mogu da očekuju od svojih društava. Jedina predvidljivost su frustracija i razočaranje.

Narativ diplomatije prinude – taj sporazum koji nam se nameće – samo podriva osećaj da će se primena dogoditi u dobroj nameri. Moramo da budemo u stanju da verujemo da su zainteresovane strane posvećene svom procesu iz pravih razloga. One moraju da se zauzmu za obaveze koje preuzimaju u naše ime.

Dvosmislenost više ne može da bude konstruktivna. Neizvesnost rađa neizvesnost. Ljudi ne znaju kako će prelazak na sledeću fazu uticati na njihove svakodnevne konkretne potrebe, uključujući posledice po njihove poslove i pristup uslugama. Ovo nije prosto samo pitanje transparentnosti. Donosioci odluka moraju da budu proaktivni u rešavanju legitimnih zabrinutosti građana, istovremeno naglašavajući prednosti koje se mogu i moraju shvatiti.

Svaki sporazum takođe mora da bude podržan posebnim garancijama. Da bi se stvorila sigurnost u i za budućnost, koraci napred moraju da budu nepovratni. Moramo prestati da živimo u ciklusu integracije i dezintegracije. Ljudi moraju da imaju samopouzdanje da ulažu u sebe i svoje karijere, a na kraju i u svoje zajednice.

Mnogi ljudi već osećaju da sistem ne radi za njih. Reforme koje se bave osnovnim potrebama, uključujući borbu protiv korupcije i razvoj efikasnog pravosudnog sistema, ne rešavaju se na efikasan način. Glasovi građana nisu jaki koliko bi trebalo da budu u javnoj politici, a mogućnost izgradnje građanskih saveza je ugrožena. Pitanja od interesa za javnost su politizovana tako da ih građansko društvo ne može iznositi.

Narativi među političarima i u medijima prečesto naglašavaju razliku i odvojenost. Opipljiv rezultat je spoljna migracija, koja dodatno iscrpljuje ljudski kapital u našim društvima od kojeg zavisimo. Umesto toga, želimo da živimo u društvima koja slave različitost i vide je kao snagu. Poverenje među ljudima je neophodan uslov da se prevaziđu prepreke sa kojima se naše zajednice suočavaju dugi niz godina.

Dok će integracija u evropski prostor okončati neke od podela koje vidimo danas, reforma se mora sprovoditi kao cilj sama po sebi, a ne samo kao sredstvo za ulazak u EU. Dijalog je od suštinske važnosti, ali nedovoljan deo ovog putovanja. On mora biti dopunjen komplementarnim procesima koji transformišu odnose unutar i između zajednica i postavljaju temelje za mirnu i prosperitetnu budućnost. Bez toga rizikujemo da ponovimo greške i propuštene prilike iz protekle decenije i više.

Potpisnici

 1. Aktiv
 2. Centar za mir i toleranciju (CPT)
 3. Centar za demokratiju i edukaciju – Dolina
 4. Community building Mitrovica
 5. Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE)
 6. Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) – Kosovo
 7. Incijativa mladih za ljudska prava (YIHR) – Srbija
 8. Livrit Preševo
 9. Local Peace, Leposavić
 10. Lugina Lajm Portal, Bujanovac
 11. Medija Centar Čaglavica
 12. Nova društvena inicijativa (NSI)
 13. Profesor Vjolca Krasnići, Univerzitet u Prištini
 14. Radio Goraždevac
 15. Radio Astra
 16. Radio Peja
 17. TV Prizreni