NOVA MEDIJSKA NAGRADA NA KOSOVU I U SRBIJI // PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

PCi poziva sve novinare/ke, urednike/ce, predstavnike/ce medija i druge da podele sa name svoje članke, reportaže, price koje govore o multietničkoj koegzistenciji na Kosovu i u Srbiji. Ideja je potekla od Konsultativnog medijskog dijaloga koji je intergralni deo PCi programa na Balkanu.

Uz zahvalnost svima koji su se do sada prijavili za Medijsku nagradu, PCi ovim putem najavljuje produženje roka za prijavu za tri meseca. To znači da priče objavljene/emitovane od danas pa do 15. novembra takođe mogu da konkurišu za nagradu. Novi rok za podnošenje prijava je sada 16. novembar 2021. Prihvatljive su i priče koje sežu do 15. avgusta 2020. godine.

Razlog za produženje roka je da pokušamo da podstaknemo novinare da stvaraju medijske sadržaje koji istražuju pozitivne strane multietničkog suživota. Svi radovi poslati do sada i dalje se razmatraju, ali želimo da damo novinarima i urednicima dodatno vreme da nastave da istražuju i rade na pričama koje se kvalifikuju za Medijsku nagradu PCi-a. Srećno svima koji žele da konkurišu za nagradu.

Za detaljne informacije o konkursu i kako da se prijavite, pogledajte uslove koje možete naći na engleskom, albanskom i srpskom jeziku preko sledećih linkova:

Na konkurs mogu biti prijavljeni medijski sadržaji objavljeni između 15. novembra 2020. i 15. avgusta 2021. Poslednji dan za prijavljivanje je 16. novembra 2021 preko ovog linka: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.