Principi rada na normalizaciji između Kosova i Srbije

Inicijativa za mirne promene (PCi) predstavlja skup principa koji definišu rad na normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, razvijenih i podržanih od strane više organizacija civilnog društva. Ovi principi predstavljaju posvećenost istraživanju zajedničkih pristupa koji prevazilaze dijalog Beograda i Prištine i doprinose održivom miru na Kosovu, u Srbiji i na celom zapadnom Balkanu.

Ova načela su osmišljena da uvećaju doprinos građanskog društva ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. U duhu pune normalizacije, mi dole potpisani se obavezujemo da:

 1. Proširimo debatu o normalizaciji odnosa izvan dijaloga koji se vodi uz posredovanje EU da uključimo pitanja koja će, ukoliko se ne budu rešavala, negativno uticati na buduće odnose, uključujući tranzicionu pravdu, obrazovanje i saradnju među ljudima.
 2. Razvijemo konsultativne mehanizme kako bi osigurali da su zajedničke izjave pripremljene kroz široke konsultacije, uključujući i sa pogođenim zajednicama, vodeći računa da su zasnovane na potpunim, blagovremenim i tačnim informacijama. Takav proces će ispitati elemente kao što su:
  • Motivacija – zašto se određena izjava daje u datom trenutku?
  • Uokviravanje – kako se motiv izjave predstavlja publici u pitanju?
  • Sadržaj – koje oblasti izjava nije uspela da uzme u obzir, posebno kada su u pitanju manjinske zajednice?
  • Jezik – da li upotreba određenih reči ili terminologije nepotrebno stvara antagonizam u odnosima između zajednica?
 3. Održavamo otvorenu komunikaciju – uključujući sa centralnim i lokalnim institucijama – kako bi se pružila perspektiva iz različitih zajednica, uključujući konsultativne brifinge o konkretnim pitanjima, čime bi se poboljšao kvalitet debata o pitanjima koja se odnose na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.
 4. Predstavimo kako pozitivne tako i negativne perspektive usmerene na čoveka o uticaju dijaloga između Kosova i Srbije sa akcentom na nenamerne ili nepredviđene posledice implementacije na svakodnevni život.
 5. Reagujemo na pitanja od zajedničke zabrinutosti u vezi sa građanskim društvom na Kosovu i u Srbiji (kao što su strateške tužbe protiv javnog angažovanja), ciljanje medija, nevladine organizacije koje su pod kontrolom države, donatorsko finansiranje, itd.), kako bi se stvorilo povoljnije okruženje za građansko angažovanje.
 6. Angažujemo se u zajedničkom i koordinisanom zagovaranju prema centralnim i lokalnim vlastima, kao i prema međunarodnoj zajednici, da se promovišu konkretni koraci koji bi mogli doprineti normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije
 7. Zajednički pohvaljujemo i kritikujemo korake koje su preduzele centralne i lokalne vlade, kao i međunarodna zajednica koji pozitivno ili negativno utiču na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.
 8. Usvojimo stavove koji podstiču naše zajednice da preduzmu proaktivne korake koji doprinose normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, posebno kada je reč o pitanjima integracije i saradnje.
 9. Sledimo inicijative da podržimo prava najugroženijih članova društva, bez obzira kojoj zajednici pripadaju, uključujući reagovanje na slučajeve govora mržnje koji negativno utiču na odnose među zajednicama kao što su negiranje ratnih zločina, veličanje ratnih zločinaca i etničke uvrede.
 10. Povećamo vidljivost doprinosa građanskog društva normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije promovisanjem inicijativa jedni drugih, posebno pozitivnih priča o saradnji i međuljudskim odnosima.

Svaka od ovih obaveza zasnovana je na načelu ljudskih prava da ćemo delovati na osnovu onoga što je ispravno, a ne zato što očekujemo ili zahtevamo recipročan odgovor od drugih. Pored toga, prihvatamo rizike koje akteri građanskog društva preuzimaju kada govore u javnosti i nastavićemo da obraćamo pažnju na kontekst u kom građansko društvo deluje.

Usvojili:

 1. Aktiv
 2. Artpolis
 3. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
 4. Centar za mir i toleranciju (CPT)
 5. Community Building Mitrovica
 6. Fondacija Heartefact
 7. Institut za javna istraživanja (IJI)
 8. Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS)
 9. Kosovski institut za pravo (KLI)
 10. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
 11. Lokalni mir
 12. Livrit
 13. Institut za socijalne politike „Musine Kokalari“
 14. Naš Svet Naša pravila Vranje
 15. Nova društvena inicijativa (NSI)
 16. Vjollca Krasniqi (Vjolca Krasnići), profesorka, Univerzitet u Prištini
 17. Rahim Salihi, aktivista civilnog društva, Bujanovac
 18. REC – Zajednice koje osnažuju pomirenje, Mitrovic
 19. Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE)
 20. Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija
 21. Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo