Istraživanje o položaju srpske zajednice na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije 

Inicijativa za mirne promene predstavlja istraživanje koje je sprovedeno u okviru projekta „Od zajedničkih izazova do zajedničkih rešenja“ o položaju srpske zajednice na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije koji su zajednički realizovali Centar za demokratiju i edukaciju – Dolina iz Bujanovca i NVO Aktiv iz severne Mitrovice.

Istraživanje je nastojalo da istraži glavne izazove sa kojima se ove zajednice suočavaju u pogledu uspostavljanja saradnje sa lokalnim i centralnim vlastima, perspektive mladih, slobodu kretanja, upotrebu jezika.  Rezultati istraživanja ukazuju da ove dve zajednice dele vrlo slične životne probleme – nezaposlenost, ekonomska nestabilnost, migracije, nepoverenje u institucije.

Istraživanje je pokazalo da nepriznavanje diploma stečenih na Kosovu predstavlja najveći problem za Albance sa juga Srbije, dok velika većina Srba sa Kosova navodi bezbednost kao najveći problem, dok su obe zajednice nezadovoljne stepenom institucionalnog odgovora na njihove potrebe.

Uzimajući u obzir zajedničke brige i probleme, glavni zaključak je da je potrebno dalje povezivanje albanske zajednice sa juga Srbije i srpske zajednice sa severa Kosova, u cilju uspostavljanja mehanizama saradnje i razmenu informacija u budućnosti.

Istraživanje možete detaljnije pregledati i preuzeti ovde: