Tema: Paqja sociale dhe zhvillimi lokal

Shoqëria civile në Kosovë dhe Serbi bën thirrje që të respektohet sundimi i ligjit në Deçan

Organizatat e shoqërisë civile nga Kosova dhe Serbia janë bashkuar për të dënuar deklaratën e fundit të kryetarit të Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, i cili është zotuar se vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për pronësinë e tokës në Manastirin e Deçanit nuk do të zbatohet kurrë. Nënshkruesit e deklaratës bëjnë thirrje për respektimin e shtetit të së drejtës.

Shoqëria civile në Kosovë dhe Serbi bën thirrje që të respektohet sundimi i ligjit në Deçan

Ne, të nënshkruarit, jemi të shqetësuar për pasojat negative të vazhdueshme të deklaratës së fundit të kryetarit të Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, i cili është zotuar se vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për pronësinë e tokës në Manastirin e Deçanit nuk do të zbatohet kurrë.

Të gjitha vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës duhet të respektohen. Kushtetuta ofron garancë të rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, por garancitë e tilla kanë kuptim vetëm nëse vendimet e gjykatave zbatohen nga subjektet fizike dhe juridike në mbarë Kosovën.

Moszbatimi i aktgjykimeve ligjore çon vetëm në ndjenjë pasigurie për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe shërben vetëm si dëmtues i besimit në sundimin e ligjit në Kosovë.

Ne u bëjmë thirrje të gjithë atyre që mbajnë poste zyrtare publike që të përmbahen nga dhënia e deklaratave që shërbejnë vetëm për dëmtimin e besimit në sundimin e ligjit.

Nënshkruesit

 1. Aktiv
 2. Civic initiatives (Gradjanske inicijative)
 3. Center for Peace and Tolerance
 4. Democracy + (D+)
 5. Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC)
 6. Gorazdevac Media Group
 7. Jelena Lončar, Akademike, Universiteti i Beogradit
 8. Kosovo Law Institute
 9. New Social Initiative (NSI)
 10. NGO Be Active 16, Preshevë
 11. Qendra mediale, Çagllavicë
 12. The Future, Bujanoc
 13. Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)
 14. Vjollca Krasniqi, Akademike, Universiteti i Prishtinës
 15. YIHR Serbi
 16. YIHR Kosovë
 17. YUCOM
 18. Valon Arifi, Aktivist qytetar

OJQ dënojnë gjuhën e urrejtjes kunder shqiptarëve e përdorur nga Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Aleksander Vulin

Organizatat e shoqërisë civile në Kosovë dhe Serbi janë bërë bashkë për të dënuar përdorimin e gjuhës së urrejtjes nga ministri i punëve të brendshme i Serbisë, Aleksandar Vulin, përmes së cilës ju drejtohet shqiptarëve.

Ne, organizatat e shoqërisë civile të nënshkruara më poshtë nga Kosova dhe Serbia, dënojmë ashpër gjuhën fyese dhe poshtëruese të ministrit të Punëve të Brendshme të Serbisë, Aleksandar Vulin, ndaj shqiptarëve. I bëjmë thirrje qeverisë së Serbisë, respektivisht kryeministres së Serbisë, Ana Brnabić, të reagojë dhe të dënojë përdorimin e gjuhës së tillë të urrejtjes nga ministri Vulin dhe të apelojë kundër përdorimit të fjalës ‘Šiptar’.

Më 20 maj 2022, ministri Vulin e përdori fjalën ‘Šiptar’ në mënyrë të përsëritur për t’iu referuar shqiptarëve, dhe deklarata e tij për media është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Në vitin 2018, gjyqësori serb e gjeti fjalën ‘Šiptar’ si fyese dhe u etiketua si gjuhë urrejtjeje. Pavarësisht kësaj, ministri Vulin e ka përdorur në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme në rastin kur iu referohet shqiptarëve dhe vazhdon ta bëjë këtë pa asnjë pasojë në pozicionin e tij publik. Zyrtarët publikë që përdorin gjuhën e urrejtjes nuk kanë vend në qeveri.

Gjuha e urrejtjes minon përhapjen e vlerave evropiane në shoqëritë tona, duke përfshirë kornizën normative për të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe funksionimin e një shoqërie demokratike dhe tolerante. Për më tepër, kur gjuha e urrejtjes përdoret lirisht nga zyrtarë të lartë të qeverisë, për të synuar një grup të caktuar etnik, ajo mund të ketë pasoja shkatërruese, pasi nxit diskriminimin, radikalizimin etno-politik dhe potencialisht çon në dhunë. Retorika e përdorur nga ministri Vulin në fjalimin e tij është e njëjta retorikë e përdorur nga mediat dhe zyrtarët gjatë viteve te nëntëdhjeta për të dehumanizuar popullatën shqiptare dhe për të nxitur keqtrajtime, shkelje të të drejtave të njeriut dhe në fund krime lufte në Kosovë.

Përdorimi i gjuhës së urrejtjes nga zyrtarë të lartë të qeverisë, siç është rasti me ministrin Vulin, inkurajon në shoqëritë tona që te punojnë kundër paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe përfundimisht kundër një të ardhmeje evropiane për të gjitha vendet e rajonit tonë.

Nënshkruesi

 1. Aktiv
 2. The Balkan Forum
 3. Balkans Policy Research Group (BPRG)
 4. Belgrade Centre for Security Policy (BCBP)
 5. Civic Initiatives
 6. Center for Peace and Tolerance (CPT)
 7. Democracy Plus (D+)
 8. Foundation BFPE For a Responsible Society
 9. The Human Rights Council – Bujanovac
 10. InTER
 11. Jelena Lončar, Academic, University of Belgrade
 12. Kosovar Centre for Security Studies (QKSS)
 13. Kosova Democratic Institute (KDI)
 14. Kosovo Law Institute (KLI)
 15. Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM)
 16. New Social Initiative (NSI), Mitrovica
 17. Rahim Salihi, Civil Society Activist, Bujanovac
 18. Valon Arifi, Civil Society Activist
 19. Vjollca Krasniqi, Academic, University of Pristina
 20. Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)
 21. Youth Initiative for Human Rights – Serbia (YIHR Serbia) 
 22. Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)

ÇMIMI PËR MEDIA – Kosovë dhe Serbi // AFATI I APLIKIMIT ËSHTË ZGJATUR!

PCi fton gazetarë, kryeredaktorë, përfaqësues të mediave dhe të të tjerë të fushës që të ndajne me ne storjet e tyre për bashkëjetesën multietnike në Kosovë dhe Serbi. Ideja për krijimin e këtij Çmim e ka zanafillën në Dialogun Konsultativ të Mediave, i cili është pjesë thelbësore e programit për Ballkan të PCi.

Duke i falënderuar të gjithë ata që kanë aplikuar deri më tani për Çmimin Mediatik, PCi ju njofton për zgjatje të afatit për aplikim për tre muaj shtesë. Kjo do të thotë që storiet e publikuara/transmetuara nga tani e deri më 15 Nëntor mund të konkurrojnë për Çmimin. Afati i ri për paraqitjen e aplikimeve tani është 16 nëntor 2021. Storiet e publikuara nga 15 gushti 2020 janë gjithashtu të pranueshme.

Arsyeja për zgjatjen e afatit është nxitja e gazetarëve për të gjeneruar përmbajtje mediatike që eksploron anët pozitive të bashkëjetesës shumetnike. Të gjitha aplikimet e dërguara deri më tani mbeten ende në garë, por duam t’u japim gazetarëve dhe redaktorëve kohë shtesë për të ndjekur storie që kualifikohen për vlerësim me Çmimin Mediatik PCi. U urojmë fat të gjithë atyre që duan të futen në garë për këtë çmim.

Për informata të hollësishme se si të aplikoni, ju lutem referojuni Termave të Referencave, të cilat janë të qasshme në tri gjuhë përmes linqeve më poshtë (gjuhë angleze, serbe dhe shqipe).

Të drejtë aplikimi për Çmimpër Media kanë personat/mediumet storjet e të cilëve janë publikuar gjatë periudhës 15 gusht 2020 deri 15 nëntor 2021. Afati i fundit për aplikim është me 16 nëntor 2021 nëpërmes këtij linku: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.

ÇMIMI PËR MEDIA – Kosovë dhe Serbi //Thirrje për aplikim

PCi fton gazetarë, kryeredaktorë, përfaqësues të mediave dhe të të tjerë të fushës që të ndajne me ne storjet e tyre për bashkëjetesën multietnike në Kosovë dhe Serbi. Ideja për krijimin e këtij Çmim e ka zanafillën në Dialogun Konsultativ të Mediave, i cili është pjesë thelbësore e programit për Ballkan të PCi.

Thirrja për aplikim është e hapur deri në mesin e muajit gusht dhe aplikimet tuaja do të vlerësohen nga një juri profesionale e cila do të përzgjedh storjen fituese dhe medien përkatëse.

Për informata të hollësishme se si të aplikoni, ju lutem referojuni Termave të Referencave, të cilat janë të qasshme në tri gjuhë përmes linqeve më poshtë (gjuhë angleze, serbe dhe shqipe).

Të drejtë aplikimi për Çmimpër Media kanë personat/mediumet storjet e të cilëve janë publikuar gjatë periudhës 15 gusht 2020 deri 15 gusht 2021. Afati i fundit për aplikim është me 16 gusht 2021 nëpërmes këtij linku: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.