Tip: PCi vesti

Naša partnerska organizacija, People in Need (PiN), najavila je seriju manjih grantova za lokalne zajednice u Srbiji i na Kosovu

Partnerska organizacija PCi na ALVED projektu je raspisala konkurs za manje grantove koji imaju za cilj da podrže lokalne inicijative koje bi pomogle u suočavanju sa posledicama Kovid19 pandemije na lokalne zajednice a koje istovremeno prevazilaze nacionalne podele.

Sve detalje o ovim grantovima možete naći preko sledećih vebsajt linkova

People in Need Kosovo
People in Need Serbia
People in Need Kosovo Facebook
People in Need Serbia Facebook

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2021. godine.

PCi radi sa partnerima na snažnijem uključivanju nevećinskih etničkih zajednica

Peaceful Change initiative radi na Kosovu i u Srbiji u partnerstvu sa People in need, Građanskim inicijativama, Peer Educators Network i Aktivom na novom projektu u trajanju od dve godine Jačanje lokalnih glasova za održivi razvoj (Amplifying Local Voices for Equitable Development) koji finansira Fond za konflikte, stabilnost i bezbednost Vlade Velike Britanije (Conflict, Stability and Security Fund of the United Kingdom). Projekat sarađuje sa nacionalnim manjinama na Kosovu i u Srbiji kako bi osnažila njihovu svest o pravima i angažovanjima i kako bi se opštinske vlasti uključile i razvile nove pristupe u partnerstvu koji se tiču uključivanja zajednice i samog pružanja usluga.

Suočavanje sa kovidom-19 – Omogućavanje lokalnim glasovima da budu saslušani

PCi radi na jačanju lokalnih glasova naročito onih koji dolaze iz marginalizovanih grupa uz pomoć održivog razvoja. Radimo sa našim AktivGrađanske inicijative and Peer Educators Network na tome da pripadnici nevećinskih zajednica u Srbiji I na Kosovu budu svesniji I u stanju da zagovaraju javne usluge na koje imaju pravu u svojim opštinama. U odgovoru na situaciju nastalu pandemijom kovida-19, PCi je radila na kreiranju Građanske grupe za brzo delovanje (Rapid Response Crisis Group, RRCG) kako bismo osgurali da nevećinske zajednice na Kosovu  dobiju jednaki pristup informacijama u službi prevencije I širenja kovida-19.

U prvoj video priči koju su kreirala tri partnera, Aktiv se bavio naporima RRCG da obezbedi ravnopravni pristup informacijama. Kliknite ovde da pogledate video na engleskom jeziku