Deklaratë e përbashkët e të rinjve nga jugu i Serbisë

Organizatat e shoqërisë civile nga Serbia nënshkruan një deklaratë të përbashkët duke u bërë thirrje autoriteteve dhe komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrin hapa për të siguruar pjesëmarrje më të madhe të të rinjve në procesin e vendimmarrjes dhe ndërtimin e paqes.

Lëvizja nga marrëveshja(et) në paqe

Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) nga Kosova dhe Serbia deklarohen së bashku në theksimin e rëndësisë së ndërtimit të vullnetit të mirë dhe besimit në mënyrë që të mundësohen marrëveshje politike të cilat realizohen dhe kanë përfitime për shoqëritë e tyre.

Adresimi i situatës pandemike – Dëgjimi i Zërave të Vendit

PCi punon për të fuqizuar zërat vendorë, e veçanërisht zërat e grupeve të margjinalizuara, në mbështetje të zhvillimit të barabartë. Ne po punojmë me partnerët tanë, Aktiv, Civic Initiatives and Peer Educators Network – PEN për të siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë janë më të vetëdijshme dhe të afta të avokojnë për shërbimet komunale tëاقرأ أكثر

Përmirësimi i qasjes në informacionet për shëndetin mendor në Kosovë

PCi së bashku me partnerët është duke punuar, ndër të tjera, për të siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë të kenë qasje më të mirë në informacionetpër COVID-19. Qëllimi i projektit ALVED (Fuqizimi i Zërave Vendorë për Zhvillim të Barabartë) është fuqizimi i qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për të avokuar për shpërndarjeاقرأ أكثر

Analiza dhe informata

PCi ka programe në Afrikën e Veriut, Evropë dhe rajonin e Kaukazit të Jugut. Ne gjithashtu kemi përvojë të gjerë të punës në Lindjen e Mesme. Informatat dhe analizat më të fundit nga PCi – Kosovë dhe Serbi – mund t’i gjeni këtu.

Na kontaktoni

Fleur Auzimour Just, Drejtoreshë Ekzekutivefleur.just@peacefulchange.org Programi për Europë dhe Kaukaz të Juguteurope.southcaucasus@peacefulchange.org Informata/kërkesa në lidhje me mbrojtje dhe kujdes safeguarding@peacefulchange.org Denoncim i aktivitete të parregullta whistleblowing@peacefulchange.org Ankesa complaints@peacefulchange.org Selia qendrore në Mbretërinë e Bashkuar25B Lloyd Baker StreetLondonWC1X 9ATUnited Kingdom @PeacefulChangeInitiative

Koha për zëra të rinj konstruktiv

Pas një tubimi në Gračanica/Graçanicë, një grup divers i organizatave të shoqërisë civile nga Kosova dhe Serbia kanë miratuar deklaratën e përbashkët vijuese duke bërë thirrje për zëra të rinj konstruktivë.