Puna jonë

Konteksti Ne punojmë në Evropë, me fokus në Ukrainë, Kaukaz të Jugut dhe Ballkan Perëndimor ku përpiqemi të ndërtojmë ura të reja dhe pika hyrëse në vendet që ballafaqohen me sfidat e konflikteve të zgjatura ashtu që njerëzit që jetojnë në shoqëri të ndara të krijojnë besim te njëri-tjetri dhe te institucionet. Qytetarët e zakonshëmاقرأ أكثر

Kush jemi ne

Peaceful Change initiative – PCi (Nisma për ndryshim paqësor) është një organizatë jo-qeveritare e pavarur që punon për të ndihmuar shoqëritë të menaxhojnë ndryshime të shkallës të lartë në mënyra jo të dhunshme, përmes së cilave ndërtojnë mekanizma dhe marrëdhënie që mbështesin paqen afatgjate. Ndryshimi ndodh në shoqëri çdo ditë dhe sjell në pah interesa,اقرأ أكثر

Ballkani Perëndimor

Serbi-Kosovë: Zërat vendorë për zhvillim /Fuqizimi i Zërave Vendorë për Zhvillim të Barabartë (Projekti ALVED) Ne punojmë për të fuqizuar zërat vendorë, veçanërisht ata të grupeve të margjinalizuara, në mbështetje të zhvillimit të barabartë. Së bashku me partnerët tanë, ne punojmë për të: Siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë janë më të vetëdijshmeاقرأ أكثر

Rast studimor: shtetësia, integrimi dhe regjistrimi i popullsisë në Serbinë jugore

Në këtë rast studimor analizohet mbështetja e dhënë nga Peaceful Change initiative -PCi (Nisma për ndryshim paqësor) për një aleancë të organizatave lokale në jug të Serbisë, e cila kreu një Iniciativë që kishte për synim rritjen e pjesëmarrjes së pakicës shqiptare të vendit në regjistrimin shtetëror të popullsisë të vitit 2022.

Partneritetet me pikësynim: mediat në Kosovë dhe në Serbi

Një seri e Dialogjeve Konsultative të Mediave (DKM) të thirrura nga Iniciativa për Ndryshim Paqësor (PCi) gjatë dy viteve të kaluara, kanë identifikuar disa fusha të nevojave të përbashkëta në hapësirat mediatike të Kosovës dhe të Serbisë.

Përtëritja e zotimeve ndaj kauzës së paqes

Shoqëria civile në Kosovë dhe Serbi ka ripërsëritur përkushtimin e saj për të punuar në mënyrë aktive drejt normalizimit të marrëdhënieve në të gjithë rajonin, në veçanti ndërtimin e lidhjeve dhe bashkëpunimit.