Tip: Pci

Studija slučaja: jačanje medija kao aktera u izgradnji mira

Inicijativa za mirne promene pripremila je izveštaj koji prikazuje rad na podršci nezavisnim medijima na Kosovu da uspostave partnerstva s ciljem olakšavanja procesa prikupljanja, proizvodnje i širenja vesti. Izveštaj je na engleskom jeziku i namenjen je međunarodnim partnerima Kosova i Srbije koji podržavaju razvoj nezavisnih medija i rad na izgradnji mira između ljudi i zajednica. Između ostalog, izveštaj predlaže da međunarodni projekti treba da prepoznaju lokalne medije kao važan resurs da se dopre do zajednica. Izveštaj takođe skreće pažnju na nesigurnu finansijsku situaciju većine nezavisnih lokalnih medija i predlaže sistematski pristup koji bi doprineo njihovoj održivosti.

Partnerstvo predstavljeno u izveštaju bilo je deo projekta „Pojačavanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“, finansiranog od strane Vladinog Fonda za konflikt, bezbednost i stabilnost.

Objavljen konkurs za drugu godišnju Medijsku nagradu Inicijative za mirne promene (PCi)

Press conference, a number of people gathered to watch the launch

Inicijativa za mirne promene (PCi) je na po prvi put održanom hibridnom događaju javno objavila konkurs za drugu godišnju Medijsku nagradu za multietnički suživot na Kosovu i u Srbiji na konferenciji za novinare, koja je istovremeno održana u Beogradu i u Prištini. Članovi dva žirija (nagrada se dodeljuje za medijski sadržaj i na albanskom i na srpskom jeziku) i neki od prošlogodišnjih dobitnika nagrade govorili su o značaju nagrade.

Članica žirija za srpski jezik, Jelena Obućina, rekla je da je nagrada odličan podsticaj kako za novinare tako i za medije da poklone više pažnje pričama o običnom životu i mirnom suživotu. Njena albanska koleginica iz Prištine, Violeta Oroši, složila se s tim uputivši poziv novinarima da ispričaju pozitivne priče koje postoje, ali koje retko pronalaze svoj put u medijskom prostoru.

Filip Švarm, urednik beogradskog nedeljnika Vreme, medijske kuće koja je prošle godine osvojila prvu nagradu, rekao je da je „u vreme opterećeno mračnim vestima, veoma važno pokazati život i saradnju između naroda“.

Ardiana Tači, dobitnica 1. nagrade za audiovizuelni format na albanskom jeziku, rekla je da je „dužnost medija na većinskom jeziku da izveštava o životu manjina”, kao što je ona učinila u svom nagrađenom radu. 

Inicijativa za mirne promene (PCi) ovom Medijskom nagradom ima za cilj da promoviše i nagradi medijski sadržaj sa Kosova i iz Srbije koji istražuje teme koje se odnose na suživot zajednica sa krajnjim ciljem da doprinese sužavanju sadašnjih narativa koji stvaraju podele. Poziv za prijavljivanje je  otvoren za priče objavljene u periodu između 1. januara i 31. decembra 2022. godine, a  prva nagrada u obe kategorije (audio/vizuelni i pisani format) iznosi 2.000 evra.     Za detaljnije informacije o tome kako da se prijavite, kliknite na link u nastavku o uslovima prijavljivanja na engleskom, srpskom i albanskom jeziku.

Da biste se prijavili, kliknite na link u nastavku: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.

Rok za prijavu je 31. decembar 2022.

Press conference, a number of people gathered to watch the launch

PCi izražava solidarnost sa ukrajinskim graditeljima mira

Zgranuti smo narušavanjem mira i teritorijalnog integriteta u Ukrajini i besmislenog razaranja i gubitaka života koje je donela neopravdana vojna akcija Vlade Ruske Federacije. Apelujemo na hitan prekid napada na Ukrajinu i na zaštitu civila. Veoma smo zabrinuti da će rat dovesti do dugotrajnog nerešivog sukoba sa velikim štetnim posledicama po živote ljudi i životnu sredinu i izražavamo solidarnost sa graditeljima mira i akterima građanskog društva u svim delovima Ukrajine koji hrabro rade na održavanju društvene strukture svojih zajednica i podržavaju načela zajedničke humanosti.

Od 2016.godine, neposredni smo svedoci hrabrog rada graditelja mira koji su činili herojske pokušaje da prevaziđu podele nastale od 2014. i njihovu strpljivost posvećenosti miru. Sadašnja vojna akcija deluje direktno protiv izjavljene namere ruskog rukovodstva da uspostavi bratske odnose sa svojim susedom i razvije viziju neodvojive bezbednosti u Evropi.

Sadašnja vojna akcija nije samo izvan međunarodnog prava, već čvrsto verujemo da je suštinski protiv interesa Ruske Federacije, stalnog člana Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa posebnom odgovornošću za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti i glavnog aktera i korisnika sadašnjeg sistema međunarodne bezbednosti.

Saosećamo sa upućenim pozivima naših prijatelja i partnera u Ukrajini za međunarodnu pomoć, koordinisanu akciju za okončanje nasilja i pomoć narodu Ukrajine i pozivamo međunarodne prijatelje i saveznike da pruže svu diplomatsku i humanitarnu pomoć.

NOVA MEDIJSKA NAGRADA NA KOSOVU I U SRBIJI // PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

PCi poziva sve novinare/ke, urednike/ce, predstavnike/ce medija i druge da podele sa name svoje članke, reportaže, price koje govore o multietničkoj koegzistenciji na Kosovu i u Srbiji. Ideja je potekla od Konsultativnog medijskog dijaloga koji je intergralni deo PCi programa na Balkanu.

Uz zahvalnost svima koji su se do sada prijavili za Medijsku nagradu, PCi ovim putem najavljuje produženje roka za prijavu za tri meseca. To znači da priče objavljene/emitovane od danas pa do 15. novembra takođe mogu da konkurišu za nagradu. Novi rok za podnošenje prijava je sada 16. novembar 2021. Prihvatljive su i priče koje sežu do 15. avgusta 2020. godine.

Razlog za produženje roka je da pokušamo da podstaknemo novinare da stvaraju medijske sadržaje koji istražuju pozitivne strane multietničkog suživota. Svi radovi poslati do sada i dalje se razmatraju, ali želimo da damo novinarima i urednicima dodatno vreme da nastave da istražuju i rade na pričama koje se kvalifikuju za Medijsku nagradu PCi-a. Srećno svima koji žele da konkurišu za nagradu.

Za detaljne informacije o konkursu i kako da se prijavite, pogledajte uslove koje možete naći na engleskom, albanskom i srpskom jeziku preko sledećih linkova:

Na konkurs mogu biti prijavljeni medijski sadržaji objavljeni između 15. novembra 2020. i 15. avgusta 2021. Poslednji dan za prijavljivanje je 16. novembra 2021 preko ovog linka: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.

NOVA MEDIJSKA NAGRADA NA KOSOVU I U SRBIJI//OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE

PCi poziva sve novinare/ke, urednike/ce, predstavnike/ce medija i druge da podele sa name svoje članke, reportaže, price koje govore o multietničkoj koegzistenciji na Kosovu i u Srbiji. Ideja je potekla od Konsultativnog medijskog dijaloga koji je intergralni deo PCi programa na Balkanu.

Konkurs za medijske nagrade će biti otvoren do sredine avgusta a profesionalni žiri će izabrati pojedinačne pobednike/ce kao i nagrađeni medij.

Za detaljne informacije o konkursu i kako da se prijavite, pogledajte uslove koje možete naći na engleskom, albanskom i srpskom jeziku preko sledećih linkova:

Na konkurs mogu biti prijavljeni medijski sadržaji objavljeni između 15. avgusta 2020. i 15. avgusta 2021. Poslednji dan za prijavljivanje je 16. avgust 2021 preko ovog linka: https://forms.gle/3XWBbGFMMJqBtiw47.